Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 4. marca 2020 - Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Zadeva C-123/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica revizije: Ferrari SpA

Toženi stranki in nasprotni stranki v postopku z revizijo: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Vprašanji za predhodno odločanje:

Ali lahko z razkritjem celotne slike izdelka v skladu s členom 11(1) in (2), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 6/20021 na posameznih delih izdelka nastanejo neregistrirani modeli Skupnosti?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Katero pravno merilo je treba uporabiti v okviru preizkusa individualne narave na podlagi člena 4(2)(b) in člena 6(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 pri določitvi celotnega vtisa v primeru sestavnega dela, ki je – kot na primer del karoserije vozila – vgrajen v kompleksni izdelek? Ali se lahko pri tem upošteva zlasti to, ali se izgled sestavnega dela, kot ga zaznava seznanjeni uporabnik, ne izgubi popolnoma v izgledu kompleksnega izdelka, ampak ima do neke mere samostojno in zaključeno obliko, ki omogoča opredelitev estetskega celotnega vtisa, ki ni odvisen od celotne oblike?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).