Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. ožujka 2020. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH protiv Savezne Republike Njemačke, koju zastupa Umweltbundesamt

(predmet C-126/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Tuženik: Savezna Republika Njemačka, koju zastupa Umweltbundesamt

Prethodna pitanja

Je li u slučaju CO2 izdvojenog iz smjese plinova i ispuštenog u atmosferu, u kontekstu obrade prirodnog plina (koji je u obliku kiselog plina) tijekom „Clausova postupka” koji podrazumijeva izdvajanje CO2 koji je prisutan u prirodnom plinu, riječ o emisijama koje u smislu članka 3. točke (h) prve rečenice Odluke 2011/278/EU1 nastaju zbog postupka navedenog u članku 3. točki (h) podtočki v.?

Mogu li emisije CO2 u smislu članka 3. točke (h) prve rečenice Odluke 2011/278/EU „nastati” zbog postupka tijekom kojeg se CO2 koji se prirodno nalazi u sirovini ispušta u atmosferu a da se tim postupkom usto ne stvara dodatni CO2 ili ta odredba pak nužno zahtijeva da CO2 ispušten u atmosferu prvi put nastane kao rezultat tog postupka?

Je li riječ o „korištenju” sirovina koje sadržavaju ugljik, u smislu članka 3. točke (h) podtočke v. Odluke 2011/278/EU, ako se prirodni plin u svojem izvornom stanju koristi za proizvodnju sumpora tijekom tzv. Clausova postupka i ako se u tom kontekstu CO2 koji je prirodno prisutan u prirodnom plinu ispušta u atmosferu a da pritom ne sudjeluje u kemijskoj reakciji u postupku ili pojam „korištenje” pak nužno podrazumijeva da ugljik sudjeluje u kemijskoj reakciji do koje dolazi, odnosno da je čak nužan za kemijsku reakciju do koje dolazi?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo, drugo i treće pitanje:

Prema kojoj će se referentnoj vrijednosti dodjeljivati besplatne emisijske jedinice kada postrojenje koje podliježe obvezi trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ispunjava materijalne uvjete za potpostrojenje s referentnom vrijednosti za toplinu kao i materijalne uvjete za potpostrojenje s procesnim emisijama? Ima li pravo na dodjelu emisijskih jedinica na temelju referentne vrijednosti za toplinu prednost pred pravom na dodjelu na temelju procesnih emisija ili pak pravo na dodjelu emisijskih jedinica na temelju procesnih emisija, zbog načela specijalnosti, ima prednost pred pravom na dodjelu na temelju referentne vrijednosti za toplinu i na temelju referentne vrijednosti za gorivo?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo, drugo, treće i četvrto pitanje:

Mogu li se prava na višestruku dodjelu besplatnih emisijskih jedinica za treće razdoblje trgovanja nakon završetka tog razdoblja trgovanja ostvariti emisijskim jedinicama iz četvrtog razdoblja trgovanja ako se postojanje takvog prava na dodjelu sudski utvrđuje tek nakon isteka trećeg razdoblja trgovanja ili pak sa završetkom trećeg razdoblja trgovanja prava na dodjelu koja još nisu ostvarena prestaju?

____________

1 Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.)