Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 6 martie 2020 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Cauza C-126/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Pârât: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt (Republica Federală Germania, reprezentată prin Oficiul Federal al Mediului)

Întrebările preliminare

CO2-ul eliberat din amestecul de gaze în atmosferă în urma tratării gazului natural (sub formă de gaz acid) în așa-numitul procedeu Claus prin separarea CO2-lui prezent în mod inerent în gazul natural reprezintă emisii care rezultă în urma procedeului menționat la articolul 3 litera (h) punctul (v) în sensul articolului 3 litera (h) prima teză din Decizia 2011/278/UE1 a Comisiei?

Emisiile de CO2 pot „[rezulta]” în sensul articolului 3 litera (h) prima teză din Decizia 2011/278/UE a Comisiei dintr-un procedeu în care CO2-ul prezent în resursa naturală este eliberat în atmosferă, fără ca în urma acestui procedeu să rezulte CO2 suplimentar, sau această dispoziție impune ca CO2-ul eliberat în atmosferă să apară pentru prima oară ca rezultat al acestui procedeu?

O materie primă care conține carbon este „[utilizată]” în sensul articolului 3 litera (h) punctul (v) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei atunci când în așa-numitul procedeu Claus se utilizează gaz natural din zăcămintele naturale pentru producția de sulf, iar CO2-ul prezent în mod inerent în gazul natural este eliberat în atmosferă, fără ca CO2-ul prezent în mod inerent în gazul natural să participe la reacția chimică de proces, sau noțiunea „utilizare” înseamnă că este obligatoriu ca elementul carbon să participe, respectiv să fie neapărat necesar pentru reacția chimică care se produce?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările 1-3:

În cazul în care o instalație care este supusă obligației de comercializare a cotelor de emisie îndeplinește atât condițiile necesare pentru constituirea unei subinstalații a căldurii de referință, cât și pe cele pentru constituirea unei subinstalații a emisiilor de proces, care este criteriul de referință pe baza căruia se realizează alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie? Dreptul la alocare pe baza căldurii de referință are prioritate față de dreptul la alocare pe baza emisiilor de proces sau dreptul la alocare pe baza emisiilor de proces este un drept special care are prioritate față de căldura de referință și de combustibilul de referință?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările 1-4:

Drepturile la alocarea cu titlu gratuit de drepturi de emisii suplimentare pentru a treia perioadă de comercializare, după expirarea celei de a treia perioade de comercializare, pot fi realizate prin drepturi aferente celei de a patra perioade de comercializare, în cazul în care existența unui asemenea drept la alocare este stabilită pe cale judecătorească abia după sfârșitul celei de a treia perioade de comercializare sau drepturile la alocare nerealizate se sting odată cu expirarea celei de a treia perioade de comercializare?

____________

1     Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 130, p. 1).