Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 23. märtsil 2020 – Novartis Pharma GmbH versus Abacus Medicine A/S

(kohtuasi C-147/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Novartis Pharma GmbH

Kostja: Abacus Medicine A/S

Eelotsuse küsimused

1.    Kas turgude kunstlikku eraldamist Euroopa Kohtu praktika tähenduses võib põhjustada olukord, kus paralleelne turustaja saab direktiivi 2001/83/EÜ1 artikli 47a lõike 1 punkti b järgides asendada originaalvälispakendil direktiivi 2001/83/EÜ artikli 54 punktis o ja artikli 47a kohaselt ette nähtud turvaelemente, jättes originaalvälispakendi alles, ainult sel viisil, et pärast algsete turvaelementide osalist või täielikku eemaldamist ja/või katmist jäävad originaalpakendile nähtavad avamisjäljed?

2.    Kas vastus esimesele küsimusele oleneb sellest, kas avamisjäljed muutuvad nähtavaks alles siis, kui ravimite hulgimüüja ja/või isik, kellel on luba või õigus üldsusele ravimeid tarnida (näiteks apteeker), määruse 2016/1612 artiklites 10, 24 ja 30 sätestatud kohustusi järgides ravimit põhjalikult kontrollib, või võivad need pealiskaudsel ülevaatamisel tähelepanuta jääda?

3.    Kas vastus esimesele küsimusele oleneb sellest, kas avamisjäljed muutuvad nähtavaks alles siis, kui näiteks patsient avab ravimipakendi?

4.    Kas määruse 2016/161 artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit määruse 2016/161 artikli 3 punkti 2 alapunkti a tähenduses, tuleb trükkida vahetult pakendile ja seega ei ole määruse 2016/161 artikli 5 lõikega 3 kooskõlas, kui paralleelne turustaja kinnitab ainulaadse identifikaatori originaalvälispakendile täiendava välise kleebisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT 2001, L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).

2 Komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/161, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega inimtervishoius kasutatavate ravimite välispakendil olevate turvaelementide kohta (ELT 2016, L 32, lk 1).