Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungari) 12. märtsil 2020 – kriminaalmenetlus järgmise isiku vastu: LU

(kohtuasi C-136/20)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Zalaegerszegi Járásbíróság

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

LU

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK1 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta artikli 5 lõikes 1 sätestatud normi tuleb tõlgendada nii, et kui otsuse teinud liikmesriik viitab mõnele selles sättes loetletud käitumisviisidest, ei ole täidesaatva liikmesriigi asutusel mingit täiendavat kaalutlusruumi täitmisest keeldumiseks ning ta peab [karistuse määramise otsuse] täitma?

2.    Kas juhul, kui vastus eelmisele küsimusele on eitav, võib täidesaatva liikmesriigi asutus asuda seisukohale, et otsuse teinud liikmesriigi otsuses märgitud käitumine ei vasta nimekirjas kirjeldatud käitumisele?

____________

1 ELT 2005, L 76, lk 16.