Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Zalaegerszegi Járásbíróság (Unkari) on esittänyt 12.3.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on LU

(asia C-136/20)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Zalaegerszegi Járásbíróság

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

LU

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin annetun neuvoston puitepäätöksen 2005/214/YOS1 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun päätöksen antanut valtio on ilmoittanut kyseisessä säännöksessä mainitusta menettelystä, päätöksen täytäntöönpanevan jäsenvaltion viranomaisella ei ole minkäänlaista mahdollisuutta harkintansa mukaan arvioida täytäntöönpanosta kieltäytymistä, vaan sen on pantava päätös täytäntöön?

Mikäli edelliseen kysymykseen voidaan vastata kieltävästi, voiko täytäntöönpanevan valtion viranomainen katsoa, että päätöksen antaneen jäsenvaltion päätöksessä ilmoitettua menettelyä ei voida pitää luettelossa mainittuna menettelynä?

____________

1 EUVL 2005, L 76, s. 16.