Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2020. uputio Zalaegerszegi Járásbíróság (Mađarska) – Kazneni postupak protiv LU

(predmet C-136/20)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Zalaegerszegi Járásbíróság

Stranka glavnog postupka

LU

Prethodna pitanja

Treba li pravilo iz članka 5. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća Europske unije 2005/214/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne1 tumačiti na način da ako država članica izdavateljica utvrdi postojanje nekog od ponašanja navedenih u toj odredbi, tijelo države članice izvršiteljice ne raspolaže nikakvom dodatnom marginom prosudbe za odbijanje izvršenja nego mora izvršiti [odluku o sankciji]?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, može li tijelo države članice izvršiteljice tvrditi da ponašanje navedeno u odluci države članice izdavateljice ne odgovara ponašanju opisanom na tom popisu?

____________

1 SL 2005., L 76, str. 16. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 69.)