Language of document :

A Zalaegerszegi Járásbíróság (Magyarország) által 2020. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LU elleni büntetőeljárás

(C-136/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Zalaegerszegi Járásbíróság

Az alapeljárás fele

LU

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Tanácsának a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB kerethatározata1 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt szabályt, hogy az ott felsorolt magatartásformáknak a kibocsátó tagállam általi megjelölése esetén a végrehajtó tagállami hatóságnak semmilyen további mérlegelési lehetősége nincs a végrehajtás megtagadhatósága tekintetében, azt végre kell hajtania?

Amennyiben az előbbi kérdést nemmel lehet megválaszolni, úgy helyezkedhet-e a végrehajtó tagállami hatóság arra az álláspontra, hogy a kibocsátó tagállam határozatában megjelölt magatartás nem felel meg a felsorolásban leírt magatartásnak?

____________

1 HL 2005., L 76., 16. o.