Language of document :

2020 m. kovo 12 d. Zalaegerszegi Járásbíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš LU

(Byla C-136/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Zalaegerszegi Járásbíróság

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

LU

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR1 dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma turi būti aiškinama taip, kad jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė nurodo vieną iš toje nuostatoje išvardytų veikų, vykdančiosios valstybės narės institucija neturi jokios papildomos diskrecijos atsisakyti vykdyti [sprendimą skirti baudą] ir turi jį vykdyti?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar vykdančiosios valstybės narės institucija gali teigti, kad sprendimą priėmusios valstybės narės sprendime nurodyta veika neatitinka sąraše aprašytos veikos?

____________

1 OL L 76, 2005, p. 16.