Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungaria) la 12 martie 2020 – Procedură penală privind pe LU

(Cauza C-136/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Zalaegerszegi Járásbíróság

Partea din procedura principală

LU

Întrebările preliminare

Norma stabilită la articolul 5 alineatul (1) din Decizia cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare1 trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care statul membru emitent indică una dintre modalitățile de conduită enumerate la dispoziția respectivă, autoritatea din statul membru executant nu dispune de nicio marjă de apreciere suplimentară pentru a refuza executarea, fiind nevoită să execute [decizia de sancționare]?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea anterioară, autoritatea din statul membru executant poate susține că conduita indicată în decizia statului membru emitent nu corespunde conduitei descrise în enumerarea menționată?

____________

1     JO 2005, L 76, p. 16, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 150.