Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Zalaegerszegi Járásbíróság (Madžarska) 12. marca 2020 – kazenski postopek zoper LU

(Zadeva C-136/20)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Zalaegerszegi Járásbíróság

Stranka v postopku v glavni stvari

LU

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pravilo iz člena 5(1) Okvirnega sklepa Sveta Evropske unije 2005/214/PNZ1 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni razlagati tako, da če država članica izdajateljica navede oblike ravnanja, ki so naštete v njem, organ države članice izvršiteljice nima nobene nadaljnje diskrecijske pravice za zavrnitev izvršitve in mora odločbo o naložitvi denarne kazni izvršiti?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali lahko organ države članice izvršiteljice šteje, da ravnanje, navedeno v odločbi države članice izdajateljice, ne ustreza ravnanju, ki je opisano na seznamu?

____________

1 UL 2005, L 76, str. 16.