Language of document : ECLI:EU:C:2020:227


 


 Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 26. marts 2020 –
Magnan mod Kommissionen

(Sag C-860/19 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – passivitetssøgsmål, erstatningssøgsmål og annullationssøgsmål – arbejdskraftens frie bevægelighed – erhvervsfrihed – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

1.      Appel – anbringender – ingen angivelse af den påberåbte retlige fejl – anbringende, som mangler præcision – afvisning

[Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d)]

(jf. præmis 26 og 29)

2.      Appel – anbringender – tilsidesættelse af en retsregel – Kommissionens passivitet – åbenbart ugrundet anbringende – afvisning

(Art. 17, stk. 1, TEU; art. 263 TEUF og 265 TEUF)

(jf. præmis 38 og 39)

3.      Appel – anbringender – retlig fejl begået af dommeren i sagen om foreløbige forholdsregler – åbenbart, at anbringender dels ikke kan antages til realitetsbehandling, dels er irrelevante og dels er ugrundede – afvisning

(Art. 17, stk. 1, TEU; art. 256 TEUF og 265 TEUF; EF-Schweiz-aftalen om fri bevægelighed for personer)

(jf. præmis 44 og 46-49)

4.      Appel – anbringender – retlig fejl begået af dommeren i sagen om foreløbige forholdsregler – åbenbart, at anbringende dels ikke kan antages til realitetsbehandling, dels er ugrundet – afvisning

(Art. 256 TEUF)

(jf. præmis 52-54)

5.      Appel – anbringender – retlig fejl begået af dommeren i sagen om foreløbige forholdsregler – manglende anerkendelse af objektivt ansvar for Unionen –åbenbart, at anbringende dels ikke kan antages til realitetsbehandling, dels er irrelevant – afvisning

(Art. 256 TEUF, 268 TEUF og 340 TEUF)

(jf. præmis 57-59)

Konklusion

1)

Åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

2)

Nathaniel Magnan bærer sine egne omkostninger.