Language of document : ECLI:EU:C:2020:227


 


 Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 26 martie 2020 –
Magnan/Comisia

(Cauza C860/19 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiuni în constatarea abținerii de a acționa, în despăgubire și în anulare – Libera circulație a lucrătorilor – Libertatea de alegere a ocupației – Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”

1.      Recurs – Motive – Neidentificarea erorii de drept invocate – Motiv lipsit de precizie – Inadmisibilitate

[Art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctele 26 și 29)

2.      Recurs – Motive – Încălcarea unei norme de drept – Abținere de a acționa a Comisiei – Motiv vădit nefondat – Respingere

[Art. 17 alin. (1) TUE; art. 263 și 265 TFUE]

(a se vedea punctele 38 și 39)

3.      Recurs – Motive – Eroare de drept săvârșită de judecătorul delegat cu luarea măsurilor provizorii – Motive în parte vădit inadmisibile, în parte vădit inoperante și în parte vădit nefondate – Respingere

[Art. 17 alin. (1) TUE; art. 256 și 265 TFUE; Acordul CEConfederația Elvețiană privind libera circulație a persoanelor]

(a se vedea punctele 44 și 46-49)

4.      Recurs – Motive – Eroare de drept săvârșită de judecătorul delegat cu luarea măsurilor provizorii – Motiv în parte vădit inadmisibil și vădit nefondat – Respingere

(Art. 256 TFUE)

(a se vedea punctele 52-54)

5.      Recurs – Motive – Eroare de drept săvârșită de judecătorul delegat cu luarea măsurilor provizorii – Nerecunoașterea răspunderii obiective a Uniunii – Motiv în parte vădit inadmisibil și vădit inoperant – Respingere

(Art. 256, 268 și 340 TFUE)

(a se vedea punctele 57-59)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind, în parte, vădit inadmisibil și, în parte, vădit nefondat.

2)

Domnul Nathaniel Magnan suportă propriile cheltuieli de judecată.