Language of document : ECLI:EU:C:2020:406


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 28 mai 2020 – Currency One/EUIPO

(Cauza C101/20 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170 b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b)

(a se vedea punctul 12)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Conținut

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a alin. (1) și 170 b]

(a se vedea punctele 13-16)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a alin. (1) și 170 b]

(a se vedea punctele 17 și 19-24)

4.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Caracter contrar în raport cu jurisprudența Curții – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

[Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b alin. (1)]

(a se vedea punctul 18)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Currency One S. A. suportă propriile cheltuieli de judecată.