Language of document : ECLI:EU:C:2020:408


 


 A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2020. május 28i végzése
– Billa kontra EUIPO

(C61/20. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából nem jelentős kérdés – A fellebbezés nem megengedhetővé nyilvánítása”

1.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – Bizonyítási teher

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 11. pont)

2.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – A fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti kérelem – Alaki követelmények – Terjedelem

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170a. cikk és 170b. cikk)

(lásd: 12–14. pont)

3.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A kérdés jelentőségét nem bizonyító, megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelem – Nem megengedhetővé nyilvánítás

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170a. cikk és 170b. cikk)

(lásd: 16. pont)

4.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés, és 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 19. pont)

5.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Valamely megjelölés lajstromozhatóságának értékelése – Kizárólag az uniós szabályozás figyelembevétele – A nemzeti hatóságok által hozott, az uniós fórumokat nem kötő határozatok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet)

(lásd: 20. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

A Billa AG maga viseli saját költségeit.