Language of document : ECLI:EU:C:2020:443


 


 Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 4. juni 2020 –
Refan Bulgaria mod EUIPO

(Sag C-72/20 P)

»Appel – EU-varemærke – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 9)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Domstolens statut, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 10-12)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Domstolens statut, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 13 og 15-17)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1, og art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Refan Bulgaria OOD bærer sine egne omkostninger.