Language of document : ECLI:EU:C:2020:443


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 4.6.2020 – Refan Bulgaria v. EUIPO

(asia C-72/20 P)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupien myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei osoiteta unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valitusluvan myöntämättä jättäminen

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 9 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 10-12 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valitusluvan myöntämättä jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 13 ja 15-17 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Unionin tuomioistuimen harjoittama tosiseikkojen ja näytön arvioinnin valvonta – Ulkopuolelle jääminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta ja 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 14 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Refan Bulgaria OOD vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.