Language of document : ECLI:EU:C:2020:442


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 4.6.2020 – Société des produits Nestlé v. Amigüitos pets & life ja EUIPO

(asia C-97/20 P)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupien myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei osoiteta unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valitusluvan myöntämättä jättäminen

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 13 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 14-16 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valitusluvan myöntämättä jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 17-19, 21 ja 23-25 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Ristiriita unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valitusluvan myöntämättä jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohta ja 170 b artikla)

(ks. 20 kohta)

5.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Unionin tuomioistuimen harjoittama tosiseikkojen ja näytön arvioinnin valvonta – Ulkopuolelle jääminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta ja 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohta ja 170 b artikla)

(ks. 22 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Société des produits Nestlé SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.