Language of document : ECLI:EU:C:2020:442


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 4. lipnja 2020. –
Société des produits Nestlé protiv Amigüitos pets & life i EUIPO–a

(predmet C-97/20 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev kojim se ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 13.).

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i čl. 170.b)

(t. 14.-16.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i čl. 170.b)

(t. 17.-19., 21., 23.-25.)

4.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Proturječnost sa sudskom praksom Suda – Zahtjev za dopuštanje kojim se ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1. i čl. 170.b)

(t. 20.).

5.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenost

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. prvi stavak i čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1. i čl. 170.b)

(t. 22.).

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

Društvo Société des produits Nestlé SA snosi vlastite troškove.