Language of document : ECLI:EU:C:2020:442


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 4. jūnija rīkojums –
Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life un EUIPO

(lieta C97/20 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 13. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Apjoms

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a pants un 170.b pants)

(skat. 14.–16. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a pants un 170.b. pants)

(skat. 17.–19., 21., 23.–25. punktu)

4.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Nesaderība ar Tiesas judikatūru – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b pants)

(skat. 20. punktu)

5.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa un 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b pants)

(skat. 22. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Société des produits Nestlé SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.