Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 29. april 2020 – HYDINA SK s.r.o. mod Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Sag C-186/20)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i hovedsagen

Appellant: HYDINA SK s.r.o.

Indstævnt: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Præjudicielle spørgsmål

Skal 25. betragtning til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 1 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, hvori der anføres, at »de frister, der er fastlagt i denne forordning med henblik på meddelelse af oplysninger, skal forstås som maksimumfrister«, fortolkes således, at disse tidsfrister ikke må overskrides, og at overskridelse af disse frister medfører, at udsættelse af en afgiftskontrol ikke er lovlig?

Medfører den manglende overholdelse af fristerne for gennemførelse af den internationale informationsudveksling, der fremgår af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, en følge (sanktion) for den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed?

Kan international udveksling af oplysninger, der bevirker overskridelse af de frister, der fremgår af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, udgøre et ulovligt indgreb i en afgiftspligtig persons rettigheder?

____________

1     EUT 2010, L 268, s. 1.