Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 29. aprillil 2020 – HYDINA SK s.r.o. versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(kohtuasi C-186/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: HYDINA SK s.r.o.

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määruse (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas1 põhjendust 25, milles sätestatakse, et „käesolevas määruses teabe esitamiseks kehtestatud tähtaegu tuleb käsitada maksimumperioodidena, mida ei tohi ületada“, tuleb tõlgendada nii, et tegemist on tähtaegadega, mida ei tohi mööda lasta ja mille möödalaskmine muudab maksukontrolli peatamise ebaseaduslikuks?

Kas nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määruses (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas ette nähtud rahvusvahelise teabevahetuse tähtaegadest mittekinnipidamine toob kaasa tagajärgi (karistusi) taotluse saanud asutuse või taotluse esitanud asutuse suhtes?

Kas rahvusvahelist teabevahetust, mille käigus on mööda lastud nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määruses (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas ette nähtud tähtajad, võib lugeda ebaseaduslikuks sekkumiseks maksukohustuslase õigustesse?

____________

1 ELT 2010, L 268, lk 1.