Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2020. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słovačka) – HYDINA SK s.r.o. protiv Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(predmet C-186/20)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: HYDINA SK s.r.o.

Tuženik: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prethodna pitanja

Treba li odredbu uvodne izjave 25. Uredbe Vijeća (EU) br. 904/20101 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost u kojoj se navodi da se „rokovi utvrđeni u ovoj Uredbi za osiguranje informacija smatraju najduljim rokovima koji se ne smiju prekršiti” tumačiti na način da je riječ o rokovima koji se ne smiju prekoračiti, a njihovo prekoračenje dovodi do nezakonitosti prekidanja poreznog nadzora?

Dovodi li nepoštovanje rokova za provedbu međunarodne razmjene informacija utvrđenih Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost do posljedice (sankcije) za tijelo koje prima zahtjev i tijelo koje podnosi zahtjev?

Može li se međunarodna razmjena informacija kojom se prekoračuju rokovi utvrđeni Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost smatrati nezakonitim zadiranjem u prava poreznog obveznika?

____________

1 SL C 2010., L 268, str. 1.