Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 29. aprila 2020 – HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Zadeva C-186/20)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: HYDINA SK s.r.o.

Druga stranka: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbo v uvodni izjavi 25 Uredbe Sveta (EU) št. 904/20101 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost, v skladu s katero „se roki iz te uredbe za posredovanje informacij iz te uredbe […] razumejo kot najdaljša obdobja“, razlagati tako, da gre za roke, ki jih ni mogoče prekoračiti, njihova prekoračitev pa povzroči nezakonitost prekinitve davčne revizije?

Ali ima neupoštevanje rokov za izvajanje mednarodne izmenjave informacij, ki so določeni v Uredbi Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost, posledico (sankcijo) za zaprošeni organ in organ, ki je vložil zahtevek?

Ali se lahko mednarodna izmenjava informacij, ki presega roke iz Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost, šteje za nezakonit poseg v pravice davčnega zavezanca?

____________

1 UL 2010, L 268, str. 1.