Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 24. aprila 2020 – VYSOČINA WIND a.s./Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

(Zadeva C-181/20)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší soud České republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VYSOČINA WIND a.s.

Tožena stranka: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 13 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2012/19/EU1 z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica naloži obveznost kritja stroškov zbiranja, obdelave, predelave in okolju prijaznega odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme v obliki fotonapetostnih panelov, ki so bili dani na trg pred 1. januarjem 2013, njihovim uporabnikom namesto proizvajalcem?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je za presojo predpostavk za nastanek odgovornosti države članice za škodo, ki je bila posamezniku povzročena s kršitvijo prava Unije, pomembna okoliščina, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, da je država članica sama določila pravila za kritje stroškov ravnanja z odpadki iz fotonapetostnih panelov še pred sprejetjem direktive, s katero so bili fotonapetostni paneli vključeni v ureditev prava Unije in je bilo proizvajalcem naloženo kritje s tem povezanih stroškov, kar velja tudi za tiste panele, ki so bili dani na trg pred potekom roka za prenos direktive (in pred sprejetjem ureditve na ravni prava Unije)?

____________

1     UL 2012, L 197, str. 38.