Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. ožujka 2020. uputio Rechtbank Rotterdam (Nizozemska) – Stichting Rookpreventie Jeugd i dr. protiv Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(predmet C-160/20)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Rotterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stichting Rookpreventie Jeugd i dr.

Tuženik: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Druga stranka u postupku: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Prethodna pitanja

Je li uređenje mjerne metode predviđene člankom 4. stavkom 1. Direktive 2014/401 na temelju ISO normi koje nisu javno dostupne u skladu s člankom 297. stavkom 1. UFEU-a (i Uredbom [EU] br. 216/20132 ) i načelom transparentnosti na kojem se temelji?

Treba li ISO norme 4387, 10315, 8454 i 8243, na koje upućuje članak 4. stavak 1. Direktive 2014/40, tumačiti na način i primijeniti tako da se u okviru tumačenja i primjene članka 4. stavka 1. te direktive emisije katrana, nikotina i ugljikova monoksida ne moraju mjeriti (i provjeriti) samo u skladu s predviđenom metodom, nego se mogu, odnosno moraju mjeriti (i provjeriti) i na druge načine te s drugim intenzitetom?

a)    Krši li članak 4. stavak 1. Direktive 2014/40 zahtjeve te direktive i njezin članak 4. stavak 2. kao i članak 5. stavak 3. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom jer je prilikom određivanja ISO normi navedenih u članku 4. stavku 1. Direktive 2014/40 sudjelovala industrija duhana?

b)    Krši li članak 4. stavak 1. Direktive 2014/40 zahtjeve te direktive, članak 114. stavak 3. UFEU-a, cilj Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom kao i članke 24. i 35. Povelje jer se metodom mjerenja predviđenom tom odredbom ne mjere emisije cigareta s filtrima prilikom namjenske uporabe zbog toga što se tom metodom ne uzimaju u obzir učinci malih ventilacijskih otvora na filtru koji se pri namjenskoj uporabi uvelike prekriju usnama i prstima pušača?

a)    Koja se alternativna mjerna metoda (i postupak provjere) može, odnosno mora primijeniti ako Sud na

- 1. pitanje odgovori niječno?

- 2. pitanje odgovori potvrdno?

- 3.a) pitanje i/ili 3.b) odgovori potvrdno?

b)    u slučaju da Sud ne može odgovoriti na pitanje 4.a: je li riječ o situaciji u smislu članka 24. stavka 3. Direktive 2014/40 ako privremeno nema nikakve mjerne metode?

____________

1     Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL 2014., L 127, str. 1.)

2     Uredba Vijeća (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (SL 2013., L 69, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 16., sveza k 4., str. 7.)