Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – XC

(predmet C-195/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XC

Druga stranka u postupku: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prethodna pitanja

Treba li članak 27. stavke 2 i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica1 kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.2 tumačiti na način da se pravilu specijalnosti ne protivi mjera oduzimanja slobode zbog djela počinjenog prije predaje osobe, a koje se razlikuje od onog zbog kojega je ta osoba predana, ako je ta osoba državno područje države članice izdavateljice nakon predaje dobrovoljno napustila, kasnije ju je druga država članica izvršenja na temelju novog europskog uhidbenog naloga ponovno predala na državno područje države članice izdavateljice i ta je druga država članica izvršenja dala suglasnost za progon, izricanje presude i izvršavanje zbog tog drugog djela?

____________

1 SL 2002., L 190, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)

2 SL 2009., L 81, str. 24. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 169.)