Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XC

(C-195/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: XC

Az eljárás egyéb résztvevője: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal1 módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat2 27. cikkének (2) és (3) bekezdését, hogy a specialitás szabályával nem ellentétes az átadás előtt elkövetett, az átadás alapjául szolgáló bűncselekménytől eltérő másik bűncselekmény miatt alkalmazott személyi szabadságot korlátozó intézkedés, amennyiben az érintett személy az átadást követően önként elhagyta a kibocsátó tagállam területét, majd később egy másik végrehajtó tagállam újabb európai elfogatóparancs alapján a kibocsátó tagállamnak átadta, és a második végrehajtó állam e másik bűncselekmény miatt az érintett személlyel szembeni büntetőeljárás megindításához, a személy elítéléséhez és a büntetés végrehajtásához hozzájárult?

____________

1 HL 2009. L 81., 24. o.

2 HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.