Language of document :

2020 m. gegužės 8 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XC

(Byla C-195/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinamasis: XC

Kita proceso šalis: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR2 , 27 straipsnio 2 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal specialiąją taisyklę nedraudžiama laisvės apribojimo priemonė, taikoma už kitą iki perdavimo padarytą nusikalstamą veiką nei ta, dėl kurios asmuo buvo perduotas, jei asmuo po perdavimo savanoriškai išvyko iš išduodančiosios valstybės narės teritorijos, vėliau kitos vykdančiosios valstybės narės, remiantis nauju Europos arešto orderiu, vėl buvo perduotas į išduodančiosios valstybės narės teritoriją, o antroji vykdančioji valstybė narė davė sutikimą dėl persekiojimo, apkaltinamojo nuosprendžio dėl tos kitos veikos priėmimo ir vykdymo?

____________

1 OL L 190, 2002, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 19 sk., 6 t., p. 34.

2 OL L 81, 2009, p. 24.