Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 8 mai 2020 – XC

(Cauza C-195/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Persoana acuzată: XC

Cealaltă parte din procedură: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Întrebarea preliminară

Alineatele (2) și (3) ale articolului 27 din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre1 , astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 20092 , trebuie interpretate în sensul că principiul specialității nu se opune unei măsuri privative de libertate pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării, alta decât cea care a motivat predarea, în cazul în care persoana a părăsit în mod voluntar teritoriul statului membru emitent după predarea sa, ulterior a fost însă predată încă o dată statului membru emitent de către un alt stat membru de executare, în temeiul unui nou mandat european de arestare, iar al doilea stat membru de executare și-a dat consimțământul pentru urmărire, condamnare și executare pentru această altă faptă?

____________

1 JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol.6, p. 3.

2 JO 2009, L 81, p. 24.