Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gericht Erster Instanz Eupen (Belgie) dne 15. října 2019 – ES v. Wallonische Region

(Věc C-757/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Gericht Erster Instanz Eupen (soud prvního stupně v Eupenu, Belgie)

Účastníci původního řízení

Žalobce: ES

Žalovaný: Wallonische Region

Usnesením ze dne 28. května 2020 Soudní dvůr Evropské unie (šestý senát) rozhodl, že článek 49 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž se rezident tohoto členského státu může dovolávat výjimky z povinnosti registrovat v tomto členském státě vozidlo, které je registrováno v jiném členském státě a které mu poskytla společnost, jíž je jednatel a která je usazená v tomto jiném členském státě, pouze tehdy, pokud se doklady o tom, že dotčený splňuje podmínky uplatnění této výjimky, nacházejí vždy v tomto vozidle.

____________