Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gericht Erster Instantz Eupen (Belgia) 15. oktoobril 2019 – ES versus Wallonische Region

(kohtuasi C-757/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gericht Erster Instantz Eupen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: ES

Vastustaja: Wallonische Region

Euroopa Liidu Kohus (kuues koda) leidis 28. mai 2020. aasta määruses, et ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt saab selles liikmesriigis alalist elukohta omav isik sellise sõiduki puhul, mille on tema käsutusse andnud teises liikmesriigis, kus see sõiduk on registreeritud, asutatud äriühing, mille juht ja osanik ta on, tugineda mõnele erandile sõidukite registreerimise kohustusest vaid juhul, kui selle erandi tingimuste täidetust tõendavad dokumendid on tal alati sõidukis kaasas.

____________