Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) – ES protiv Wallonische Region

(predmet C-757/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Gericht Erster Instanz Eupen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ES

Tuženik: Wallonische Region

Sud Europske unije (šesto vijeće) rješenjem od 28. svibnja 2020. odlučio je da članak 49. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi propis države članice u skladu s kojim se osoba koja boravi u toj državi članici može pozvati na izuzeće od obveze registriranja vozila u svojoj državi članici boravka za vozilo koje joj na raspolaganje stavlja društvo sa sjedištem u drugoj državi članici, čiji je izvršni član i u kojoj je to vozilo registrirano, samo ako se u vozilu uvijek nalaze dokumenti kojima se dokazuje da dotična osoba ispunjava pretpostavke za to izuzeće.

____________