Language of document :

A Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ES kontra Vallon Régió

(C-757/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Gericht Erster Instanz Eupen

Az alapeljárás felei

Felperes: ES

Alperes: Vallon Régió

Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) 2020. május 28-i végzésével úgy határozott, hogy az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az e tagállamban lakóhellyel rendelkező személy a valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező társaság által, amelynek ő ügyvezető tagja, a számára rendelkezésre bocsátott és e másik tagállamban nyilvántartásba vett jármű esetében csak akkor hivatkozhat a járműveknek a lakóhelye szerinti tagállamban történő nyilvántartásba vételi kötelezettség alóli kivételre, ha azokat a dokumentumokat, amelyek az érintett személy tekintetében e kivétel feltételeinek teljesülését igazolják, állandóan e járműben tartják.

____________