Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) la 15 octombrie 2019 – ES/Wallonische Region

(Cauza C-757/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Gericht Erster Instanz Eupen

Părțile din procedura principală

Reclamant: ES

Pârâtă: Wallonische Region

Prin Ordonanța din 28 mai 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a șasea) a declarat că articolul 49 TFUE trebuie interpretat în senul că se opune reglementării unui stat membru în temeiul căreia un rezident al acestui stat membru nu se poate prevala de o derogare de la obligația de înmatricularea a vehiculelor, în statul membru respectiv, pentru un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru și pus la dispoziția sa de o societate al cărei administrator este și care este stabilită în acest alt stat, decât dacă documentele care atestă că persoana interesată îndeplinește condițiile de aplicare a acestei derogări se află în permanență la bordul acestui vehicul.

____________