Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) 15. oktobra 2019 – ES/Wallonische Region

(Zadeva C-757/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Gericht Erster Instanz Eupen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ES

Tožena stranka: Wallonische Region

Sodišče Evropske unije (šesti senat) je s sklepom z dne 28. maja 2020 odločilo, da je treba člen 49 PDEU razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, v skladu s katero se lahko oseba, ki ima prebivališče v tej državi, za vozilo, ki ji ga je dala na voljo družba s sedežem v drugi državi članici, katere družbenik in poslovodja je ta oseba, in ki je registrirano v tej drugi državi članici, na izjemo od obveznosti, da vozila registrira v državi članici prebivališča, sklicuje le, če ima dokumente, ki dokazujejo, da zadevna oseba izpolnjuje pogoje za to izjemo, vedno v vozilu s seboj.

____________