Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Bratislava III (Slovacia) la 11 mai 2020 – AB şi alţii/HI a Krajská prokuratúra v Bratislave

(Cauza C-203/20)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Okresný súd Bratislava III

Părțile din procedura principală

Inculpați: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG şi JL

Cealaltă parte: HI a Krajská prokuratúra v Bratislave

Întrebările preliminare

Principiul „ne bis in idem” se opune emiterii unui mandat european de arestare, în sensul Deciziei-cadru 2002/584/JAI1 a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre și ținând seama de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, atunci când cauza penală a fost soluționată definitiv printr-o hotărâre judecătorească de achitare sau de întrerupere a procedurii, în cazul în care aceste decizii au fost adoptate pe baza unei amnistii care a fost revocată de legiuitor după ce aceste decizii au rămas definitive, iar ordinea juridică internă prevede că revocarea unei asemenea amnistii implică anularea deciziilor autorităților publice în măsura în care acestea au fost adoptate și motivate în temeiul amnistiilor și grațierilor și sunt eliminate obstacolele legale în calea unei urmăriri penale care se întemeiau pe o amnistie astfel revocată, fără pronunțarea unei hotărâri judecătorești sau desfășurarea unei proceduri judiciare specifice?

O dispoziție a unei legi naționale care anulează în mod direct, fără pronunțarea unei hotărâri de către o instanță națională, hotărârea unei instanțe naționale de întrerupere a procesului penal, care are, în temeiul dreptului național, natura unei hotărâri definitive care implică achitarea și pe baza căreia procedura penală a fost definitiv întreruptă în urma amnistiei acordate în conformitate cu o lege națională, este conformă cu dreptul la o instanță imparțială, garantat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, garantat de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de articolul 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

O dispoziție de drept național care limitează controlul exercitat de Curtea Constituțională cu privire la rezoluția Národná rada Slovenskej republiky (Consiliul Național al Republicii Slovace) de revocare a unei amnistii sau a unor grațieri individuale și adoptată în conformitate cu articolul 86 litera i) din Constituția Republicii Slovace la simpla apreciere a constituționalității sale, fără a ține seama de actele obligatorii adoptate de Uniunea Europeană, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și Tratatul privind Uniunea Europeană, este conformă cu principiul loialității în sensul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și al articolului 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu dreptul la o instanță imparțială, garantat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, garantat de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

____________

1 JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3.