Language of document :

2020 m. kovo 20 d. Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AD, BE, CF / Corendon Airlines

(Byla C-146/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir apeliantai: AD, BE, CF 

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Corendon Airlines

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima manyti, kad skrydis laikytinas atšauktu, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 2 straipsnio l punktą ir 5 straipsnio 1 dalį, ir tuo atveju, kai skrydį vykdantis oro vežėjas paankstina užsakyto kelionės paslaugų paketo skrydį perkeldamas išvykimo pagal tvarkaraštį laiką iš 10.20 val. vietos laiku į tos pačios dienos 08.40 val. vietos laiku?

2.    Ar likus dešimčiai dienų iki išvykimo pateiktas pranešimas apie skrydžio paankstinimą perkeliant jį iš 10.20 val. vietos laiku į tos pačios dienos 08.40 val. vietos laiku yra pasiūlymas vykti kitu maršrutu, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą?

____________

1     2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatančis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).