Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 20 martie 2020 – AD, BE, CF/Corendon Airlines

(Cauza C-146/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamanți: AD, BE, CF

Pârâtă: Corendon Airlines

Întrebările preliminare

Situația în care operatorul de transport aerian efectiv devansează ora de plecare a unui zbor rezervat în cadrul unui pachet de servicii turistice de la ora prevăzută, 10:20 (LT), la ora 08:40 (LT) din aceeași zi reprezintă o anulare a unui zbor în sensul articolului 2 litera (l) și al articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 ?

Comunicarea, cu zece zile înainte de începerea călătoriei, a devansării zborului de la ora 10:20 (LT) la ora 08:40 (LT) din aceeași zi constituie o ofertă de redirecționare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) și al articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004?

____________

1     Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentul (CEE) nr. 295/91 din 11 februarie 2004 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).