Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Linz (Австрия), постъпило на 9 март 2020 г. — ZK, AL/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-131/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Linz

Страни в главното производство

Ищци: ZK, AL

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

С определение на Съда от 14 май 2020 г. делото е заличено от регистъра на Съда

____________