Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Linz (Rakousko) dne 9. března 2020 – ZK, AL v. Deutsche Lufthansa AG

(Věc C-131/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Linz

Účastníci původního řízení

Žalobci: ZK, AL

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Věc byla usnesením Soudního dvora ze dne 14. května 2020 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________