Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. martā iesniedza Landesgericht Linz (Austrija) – ZK, AL/Deutsche Lufthansa AG

(Lieta C-131/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Linz

Pamatlietas puses

Prasītāji: ZK, AL

Atbildētāja: Deutsche Lufthansa AG

Ar Tiesas 2020. gada 14. maija rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________