Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Linz (Rakúsko) 9. marca 2020 – ZK, AL/Deutsche Lufthansa AG

(vec C-131/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Linz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: ZK, AL

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Vec bola uznesením Súdneho dvora zo 14. mája 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________