Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz (Avstrija) 9. marca 2020 - ZK, AL/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-131/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Linz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki in pritožnici: ZK, AL

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Deutsche Lufthansa AG

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 14. maja 2020 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________