Language of document :

Жалба, подадена на 12 февруари 2020 г. от Hästens Sängar AB срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 3 декември 2019 г. по дело T-658/18 — Hästens Sängar/EUIPO (Изображение на мотив на квадратчета)

(Дело C-74/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Hästens Sängar AB (представители: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 28 май 2020 г. Съдът (състав по допускане на обжалване) постанови, че не допуска обжалване и че Hästens Sängar AB следва да понесе направените от него съдебни разноски.

____________