Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. února 2020 Hästens Sängar AB proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. prosince 2019 ve věci T-658/18, Hästens Sängar v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (vyobrazení čtvercového vzoru)

(Věc C-74/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Hästens Sängar AB (zástupci: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 28. května 2020 rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že společnost Hästens Sängar AB ponese vlastní náklady řízení.

____________