Language of document :

Appel iværksat den 12. februar 2020 af Hästens Sänger AB til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 3. december 2019 i sag T-658/18 – Hästens Sänger mod EUIPO (Gengivelse af et mønster af kvadrater)

(Sag C-74/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Hästens Sänger AB (ved advokat R. Wessman)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 28. maj 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres og bestemt, at Hästens Sängar AB bærer sine egne omkostninger.

____________