Language of document :

Hästens Sängar AB 12. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-658/18: Hästens Sängar versus EUIPO - (ruudumotiivi kujutis)

(kohtuasi C-74/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Hästens Sängar AB (esindajad: advokat M. Johansson, advokat R. Wessman)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 28. mai 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Hästens Sängar AB kohtukulud tema enda kanda.

____________