Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2020 door Hästens Sängar AB tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 december 2019 in zaak T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (Weergave van een patroon met vierkanten)

(Zaak C-74/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Hästens Sängar AB (vertegenwoordigers: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 28 mei 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) geoordeeld dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Hästens Sängar AB haar eigen kosten zal dragen.

____________