Language of document :

Recurs introdus la 12 februarie 2020 de Hästens Sängar AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 3 decembrie 2019 în cauza T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (Reprezentarea unui motiv în carouri)

(Cauza C-74/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Hästens Sängar AB (reprezentanți: M. Johansson, avocat, R. Wessman, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 28 mai 2020, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a decis ca recursul să nu fie admis în principiu și a dispus ca Hästens Sängar AB să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________